logo

«Білім беру жүйесіндегі инновациялар мен заманауи технологиялар» V қашықтық ғылыми-зерттеу конференцияның материалдар жинағы