Информатика пәнін кіріктіріп оқытудағы WebQuest құрылылымының қызметі

 Касенова Айша Амангельдыевна
 Шығыс-Қазақстан гуманитарлық колледжі, С. Аманжолов ат. ШҚМУ информатика оқытушысы, магистранты

Бұл мақала интернет ресурстар негізінде информатика пәнін ағылшын тілінде кіріктіріп оқыту мен үйренуде қол жетімді, әрі ең қуатты құралдың бірі ретінде WebQuest-тің стратегиясын қолдану мәселесіне арналған. Web Questке бағдарланған тапсырма болып табылуы және Веб ресурсты қолдану мен ұйымдастыру әдістемесін оқытуда және белсенді басқарудағы оқыту ортасын құру арқылы жаңа білім алуға танымдық қабілетін дамытуда тиімді  болып саналады.

Цифрлық ғасыр адамзат өміріне қарқынды өзгерістер енгізуде. Ғалымдардың пайымдауынша, бұл өзгерістер мектеп өмірінің өзгеруіне әсер етеді. Білім, іскерлік және дағды қолдан- қолға беретін зат емес. Олар ұстазының көмегімен артатын оқушының іздемпаздығы мен талабынан туады. Ақпараттық технологиялар білім саласына терең тамырын жайды. Уақыт өте келе білім берудің негізгі құралына айналады.

Мұғалімдер оқушыларды білім алуға үйретулері қажет. Бұған орай, «Онлайн- педагогика» деген жаңа термин ойлап табылды.

Мектептің басты мақсаты оқушыларды өмірге, өзгерістерге, олардың бойына ұқыптылық, жинақылық, серпінділік, конструктивтілік сияқты қасиеттер дамыту. Атап айтқанда, информатиканың жаңа курстары мен білім берудің басты міндеті- оқушыларды жаһандық ақпараттық ортаға бейімдеу.

WebQuest – ақпараттық ресурс ретінде Интернет қолданылатын, рөлдік ойынның элементтері бар мәселелік тапсырмалар.

Алдымен кіріктіріп оқыту, кіріктірілген сабақ ұғымдарын қарастырайық.

Кіріктіріп оқыту дегеніміз- сабақта пәнаралық байланыстарды дамытуды және тереңдетуді, олардың ғылымаралық байланысының түпнұсқасы, яғни түрлі пәндерді оқытуды қиыстырудан, олардың өзара терең байланысуына өтуді қарастыру болып табылады.

Кіріктіріп оқытуда жиі қолданылатын тиімді әдістердің бірі- CLIL әдісі.

Бұған тілдік құзыреттілік, тек оқуға ғана емес, сонымен қатар жаңа білімдерді өмірде пайдалануға, сәйкесінше өмірлік мотивацияны арттыруға дайындық, табысқа беталыс жатады. Осының барлығын CLIL оқытуының артықшылықтарына жатқызуға болады;

CLIL әдісі– тілді мазмұнды  және интегралды түрде оқыту. Кіріктіріп оқытуда жиі қолданылатын әдіс.

CLIL өз мәнінде Content and Language Integrated Learning білдіреді – бұл дегеніміз шет тілдің басқа оқу пәндерімен кіріктіріліп оқытылуын көздейді.

CLIL негізін төрт C құрайды:

−CONTENT (Мазмұн) – бұл пән саласындағы ілгері басатын білімдер, біліктер мен дағдылар;

−COMMUNICATION (Қатынас) – бұл оқытуда шет тілін пайдалану

біліктері;

−СOGNITION (Таным) – бұл жалпы түсінікті қалыптастыратын (нақты және абстрактілі) танымдық және ойлау қабілеттерін дамыту;

−CULTURE (Мәдениет) – бұл өзін мәдениеттің бір бөлігі ретінде ұғыну, сонымен қатар балама мәдениеттерді қабылдау.

CLIL сабақтарында тілдік біліктер мен пәндік білімдерді дамытудың маңызы бірдей болғандықтан, ондай сабақ көбіне төрт сатылы сызбаға негізделеді:

1.      Мәтінді өңдеу.

2.      Түсіну және алған білімдерді ұйымдастыру.

3.      Мәтіннің тілдік ұғынуы. Оқушылардың мәтіннің идеясын өзінің сөзімен жеткізе алатындығы.

Тапсырмалар оқушылардың дайындық деңгейіне, оқыту міндеттеріне, сонымен қатар оқушылар талғамына байланысты болуы керек.

Мысалы; тыңдап алыңыз да, диаграмма, кесте, карта және т.б. жасаңыз; тыңдап алыңыз да, кестені толтырыңыз;  тыңдап алыңыз да, нақты ақпаратты табыңыз  және т.б.

Web 2.0 атауы әдетте Интернеттің дамуына жаңа көзқараспен байланысты, немесе керісінше – веб-қосымшаларды пайдалану және пайдаланушылармен бірлескен өзара әрекеттесу үшін технологиялардың жиынтығы. Бұл технологияларға блогтар, вики, фото және видео алмасу құралдары (youtube, flickr …), flex және ajax технологиялары және көптеген басқа құралдар кіреді. Сондай-ақ, сілтемелердің саны тақырыптың таралуы мен өзектілігі туралы айтады. Мысалы, Google іздеу жүйесінде Web 2.0 23 700 000 сілтеме сұрайды.

Web 2.0 технологияларын шетел тілдерін оқытуда қолдану

Web 2.0 артықшылығы – барлық оқушыларды білім беру процесіне қатысуға тарту ғана емес, сонымен қатар, білім беру мазмұнына белсене қатыстыру.

Біз оқытудың ең танымал екі түрінің әдіснамалық мүмкіндіктерін қарастырамыз және сипаттайтын боламыз: белгілі бір оқу мәселелерін шешуге арналған шет тілін оқыту кезінде оқу үрдістінде қолданылатын блог және подкаст.

Блог (немесе желілік күнделік) – ең кең таралған әлеуметтік қызметтердің бірі және журнал түрінде пайдаланушының жеке ақпараттық кеңістігін ұйымдастыруға бағытталған веб-кеңістік болып табылады.

А.В. Филатова блогтың келесі түрлерін ажыратады:

·         Автор – жеке, ұжымдық, корпоративтік;

·         Мультимедия түріне қарай – мәтін, подкаст, бейне блог және т.б;

·         Мазмұнның ерекшеліктері туралы; техникалық алаңда;

·         Жанр бойынша;

·         Заңды мәртебесі бойынша – жеке, топ және т.б.

Webquest – оқыту технологиясы ретінде

Қазіргі заманғы мектепте шет тілін оқытудың басты мақсаты – адамның басқа мәдениетке енуіне, ақпарат алуына, талдауға, жауап беруге және жауап алуға мүмкіндік беретін сыртқы коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру.

АКТ-ның дидактикалық мүмкіндіктерін атап өту керек. АКТ қашықтықтан, жеке оқытуға мүмкіндік береді, әртүрлі білім беру ақпараттарына (анықтамалық, энциклопедия, оқулықтар және т.б.) қолжетімділікті қамтамасыз етеді, бірақ жоғарыда аталған АКТ-лардан басқа білім беру процесінде жаңа технологияларды, мысалы Webquest технологиясын пайдалануға мүмкіндік береді.

«Quest» ағылшын тілінен аударғанда- ағылшын тілінен аударғанда –ойынға байланысты болуы мүмкін ұзақ мерзімді мақсатты түрде іздеу; Сондай-ақ, компьютерлік ойындардың бір түрін белгілеуге болады.

Webquest (webquest) оқыту технологиясы ретінде Интернет-ақпараттық ресурстары пайдаланылатын рөлдік ойындардың элементтері бар проблемалық тапсырма. Қазіргі кезде біздің елімізде барлық оқу орындарын интернетке қосу үшін жоба іске қосылғанда, бұл технология басқа елдерде кеңінен қолданылатын педагогикалық технологиялар арасында лайықты орын тауып жүр.

Ең алғаш Webquest- ті Берни Додж қолданған. Webquest- тің оқушыларға ақпаратты іздеуде емес пайдалануда уақытты ұтымды пайдалануға мүмкіндік беретін дизайны бар.

Оқу процесинде веб-квесттерді пайдаланудың келесі себептері бар:

1. Бұл технология – оқу үрдісіне интернетті енгізудің оңай жолы. Оқушы мен мұғалім үшін арнайы техникалық білім талап етілмейді.

2. Веб-квесті жеке орындауға болады, бірақ ол топта ең жақсы түрде орындалады. Сонымен қатар білім берудің екі негізгі мақсаты: коммуникация және ақпарат алмасу жүреді.

Берни Додж веб-квесттің келесі құрылымын атап өтеді:

1.      Кіріспе;

2.      Тапсырма;

3.      Процесс;

4.      Бағалау;

5.      Қорытынды;

6.      Кредиттер (қолданылатын материалдар);

7.      TeacherPage (мұғалімге арналған түсіндірмелер).

Бүкіл әлемде оқу орны баланың негізгі ақпарат көзі болып табылмайды. Ең жақсы жағдайда ол оқушының өздерін қызықтыратын білімін табуға көмектеседі.
Мұғалімдер абсолютті білімнің «аудармашысынан» жаңа білім алу үшін «ұйымдастырушы» етіп өзгертілсе, олар үшін жаңа лауазымда болады.
Мақалада веб- квест CLIL әдісі бойынша жасалды.
Веб-Квест көрсетілген тақырып бойынша ақпаратты іздестіруде және алдын-ала үйренген ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, нәтиже дизайнында студенттердің тәуелсіз бірлескен жұмысын қабылдайды.

Leave a Reply

Your email address will not be published.