“OQU-ZAMAN” Республикалық педагогикалық журнал” баспа басылымда жариялау ережесі

Осы ереже материалдарды «OQU ZAMAN» Республикалық педагогикалық журналда жариялау тәртібін анықтайды (келесі Журнал).

“OQU-ZAMAN” Республикалық педагогикалық журналы ISSN (ЮНЕСКО, Париж қ., Франция) сериялық басылымдарды тіркеудің Халықаралық орталығында тіркелген және оған ISSN 2663-5178 халықаралық нөмірі берілді

ӘОК: 37

Мерзімді баспасөз басылымын есепке қою туралы куәлік №17604-Ж 13.03.2019 ж. ҚР Ақпарат комитетінен берілген.

I. Материалдар орыс немесе қазақ тілдерінде қабылданады.

 II. Қабылданатын жұмыстар:

– кез келген пән бойынша сабақ әзірлемелері,

– сыныптан тыс іс-шаралар әзірлемелері,

– авторлық бағдарламалар,- әдістемелік құралдар,

– оқу-әдістемелік әзірлемелер,

– тәрбие сағаты,

– сынып сағаттары,

– педагогикалық мақалалар. 

III. Материалдар Microsoft Office Word мәтіндік редакторда терілуі тиіс.

IV. Материалды рәсімдеу кезінде Times New Roman қаріпті қолдану қажет, 14 кегль, мәтін түсі қара, интервал  (бір аралық), өрістері (жоғарғы және төменгі өрісі – 1,5 см, сол жағы – 2 см, оң жағы – 1 см). Материалдың максималды көлемі А4 форматындағы 10 парақтан аспауы тиіс. 

V. Графикалық объектілердің (фотосуреттер, суреттер, схемалар, диаграммалар, кестелер, графиктер және т. б.) саны 5 данадан аспауы тиіс.

 VI. Авторлық құқық

– Журналдағы жарияланым авторлық сыйақысыз жүзеге асырылады.

– Автор журналға материалды кез келген нысанда және заңға қайшы келмейтін кез келген тәсілмен, соның ішінде Интернет желісіне материалды орналастыру құқығын қоса, бірақ шектелмей пайдалануға ерекше құқық береді.

– Журнал материалды пайдалану кезінде автордың атын көрсетуге міндеттенеді .

– Автор материалға Барлық құқықтар оған жеке немесе өтініште көрсетілген тең авторлармен бірге тиесілі екеніне кепілдік береді. 

VII. Жариялау туралы куәлік

– Материалдарды қабылдағаннан кейін авторға материалды журналдың тиісті шығарылымына енгізу фактісін растайтын куәлік беріледі.

– Жариялау туралы куәлік электрондық форматта беріледі.

VIII. Басылым құны және журналдың авторлық данасы

– Жариялау құны материалдың нақты көлеміне байланысты:

  • 4 бетке дейін А4 (Times New Roman 14 кегль) – 3000 теңге
  • 5-7 бет А4 (Times New Roman 14 кегль) – 4000 теңге
  • 8-10 бет А4 (Times New Roman 14 кегль) – 5000 теңге

– Бағаға автордың данасы және оны жіберу шығындары енгізілген- Журнал шыққаннан кейін авторға журнал шыққан айдан кейінгі айдың 10-нан кешіктірмей Қазпошта бақылауындағы бандерольге журналдың 1 данасы жіберіледі.

IX. Фотосуретті мұқабада орналастыру.– Журналдың мұқабасында педагог-жарияланатын материалдың авторы, педагогикалық ұжымның немесе білім беру мекемесі басшысының фотосуреті орналастырылуы мүмкін. – Фотосуретті журнал мұқабасына орналастыру құны – 3000 теңге және жарияланатын материалдың құнына қосымша төленеді.- Фотосуреттер журнал редакциясымен келісіледі. Төмен сапалы фотосуреттерді журнал редакциясы қабылдамауы мүмкін.

1 қосымша.

«OQU ZAMAN» Материалды Республикалық педагогикалық журналда

жариялауға өтініш

 

«OQU-ZAMAN» Менің жұмысымды Республикалық педагогикалық журналдың жақын шығарылымында жариялауды сұраймын. Осымен жұмыс Авторлық болып табылатынын және үшінші тұлғалардың авторлық құқықтарын бұзбайтындығын растаймын. Өзім және жұмыс туралы келесі мәліметтерді хабарлаймын:

 

Автор Аты-жөні (толық)
Лауазымы
Оқу орнының атауы
Тең автор

(болған кезде)

Аты-жөні (толық)
Лауазымы
Оқу орнының атауы
Жұмыс туралы мәлімет Материалдың тақырыбы
Байланыс ақпараты

 

Email
Телефон
Жіберу туралы мәліметтер Пошталық индексі
Облысы
Қала/ауыл
Көше, үйдің, пәтердің нөмірі

 

Назар аударыңыз! Осы өтінішті жібере отырып, сіз «OQU-ZAMAN» журналындағы барлық жариялау ережелерін қабылдайсыз.Төлем туралы өтінішті, түбіртектін скан/фото және материалдарды «Журналдағы жарияланымға» деген тақырыпта белгімен OQU.KZ@MAIL.RU электрондық поштаға жіберу қажет.