“OQU-ZAMAN” Республикалық педагогикалық журнал” баспа басылымда жариялау ережесі


МББ атауы: “OQU-ZAMAN “Республикалық педагогикалық журналы”.

МББ есепке қою туралы куәлік: 13.03.2019 ж. №17604-Ж, ҚР Ақпарат және коммуникация министрлігінің Ақпарат комитеті берген.

ISSN сертификаты: № 2663-5178 01.03.2019 ж., ISSN сериалды басылымдарды тіркеу бойынша халықаралық орталық берген (ЮНЕСКО, Париж қ., Франция)

 

АРНАЙЫ ҰСЫНЫС!

“OQU-ZAMAN” редакциясы білім беру ұйымдарына “OQU-ZAMAN” Республикалық педагогикалық журналының жеке шығарылымын шығаруға мүмкіндік береді

Егер бір білім беру мекемесінен 5 немесе одан да көп

жұмыс жіберілетін болса онда әр автор

ЖУРНАЛ + ҚҰРМЕТ ГРАМОТАСЫ + СЕРТИФИКАТ

ЖЕҢІЛДІКПЕН алады!

 

Ол үшін 5 және одан да көп адамның жұмыстарын жинап, бір өтінішті толтырып,

бір төлем жасап жіберуге тиіс.

1 әзірлемені жариялау құны:

 3000 теңге 2500 ТЕҢГЕ (электрондық түрде).

5500 теңге 5000 ТЕҢГЕ (баспа түрінде

 

 

АРНАЙЫ ҰСЫНЫС! +2 СЫЙЛЫҚ!

“OQU-ZAMAN” редакциясы білім беру ұйымдарына

“OQU-ZAMAN” Республикалық педагогикалық журналының

жеке шығарылымын шығаруға мүмкіндік береді

 

+ СЫЙЛЫҚ Диплом “Үздік педагогикалық ұжым” (2022-2023 оқу жылы)!

+ СЫЙЛЫҚ ретінде журналдың мұқабасында педагогикалық ұжымның фотосуреті!

 

Арнайы шығарылымда тек сіздің педагогикалық ұжымның жұмысы болады!

Әр автор ЖУРНАЛ + ҚҰРМЕТ ГРАМОТАСЫ + СЕРТИФИКАТ алады!

Жұмыс саны 16 авторлық әзірлемеден кем емес.

1 әзірлемені жариялау құны:

3000 теңге 2500 ТЕҢГЕ (электрондық түрде).

5500 теңге 5000 ТЕҢГЕ (баспа түрінде)

 

 

 

«OQU ZAMAN» Республикалық педагогикалық журналына жариялау ережесі

 

Осы ереже материалдарды «OQU-ZAMAN» Республикалық педагогикалық журналда жариялау тәртібін анықтайды (келесі Журнал). 

I. Материалдар орыс немесе қазақ тілдерінде қабылданады.

 

II. Қабылданатын жұмыстар:- кез келген пән бойынша сабақ әзірлемелері,- сыныптан тыс іс-шаралар әзірлемелері, – авторлық бағдарламалар,- әдістемелік құралдар, – оқу-әдістемелік әзірлемелер,- тәрбие сағаты,- сынып сағаттары, – педагогикалық мақалалар т.б.*Назар аударыңыз! Кесте түріндегі жұмыстар қабылданбайды!

III. Материалдар Microsoft Office Word мәтіндік редакторда терілуі тиіс.

IV. Материалды рәсімдеу кезінде Times New Roman қаріпті қолдану қажет, 12 кегль, мәтін түсі қара, интервал  (бір аралық), өрістері (жоғарғы және төменгі өрісі – 1,5 см, сол жағы – 2 см, оң жағы – 1 см). Материалдың максималды көлемі А4 форматындағы 10 парақтан аспауы тиіс.

V. Графикалық объектілердің (фотосуреттер, суреттер, схемалар, диаграммалар, кестелер, графиктер және т. б.) саны 3 данадан аспауы тиіс.

VI. Авторлық құқық- Журналдағы жарияланым авторлық сыйақысыз жүзеге асырылады.- Автор журналға материалды кез келген нысанда және заңға қайшы келмейтін кез келген тәсілмен, соның ішінде Интернет желісіне материалды орналастыру құқығын қоса, бірақ шектелмей пайдалануға ерекше құқық береді.

– Журнал материалды пайдалану кезінде автордың атын көрсетуге міндеттенеді .

– Автор материалға Барлық құқықтар оған жеке немесе өтініште көрсетілген тең авторлармен бірге тиесілі екеніне кепілдік береді.

VII. Растайтын құжаттар

– Материалдар қабылданғаннан кейін автор(лар)ға журналдың тиісті шығарылымына материалды енгізу фактісін растайтын сертификат, Құрмет Грамотасы, журналдың данасы беріледі. Барлық құжаттар таңдалған форматқа (электрондық/қағаз) байланысты беріледі.

VIII. Жариялау құны

– Жариялау құны материалдың нақты көлеміне байланысты: 4 бетке дейін А4 (Times New Roman 10 кегль)

– 1 зерттемені жариялау құны –  3000 тг (электрондық түрде) немесе 5500 тг (баспа түрінде)

IX. Фотосуретті мұқабада орналастыру

.- Журналдың мұқабасында педагог-жарияланатын материалдың авторы, педагогикалық ұжымның немесе білім беру мекемесі басшысының фотосуреті орналастырылуы мүмкін.

– Фотосуретті журнал мұқабасына орналастыру құны – 1000 теңге және жарияланатын материалдың құнына қосымша төленеді.

– Фотосуреттер журнал редакциясымен келісіледі. Төмен сапалы фотосуреттерді журнал редакциясы қабылдамауы мүмкін. 1 қосымша.

Материалды «OQU-ZAMAN» журналда жариялауға өтініш

Менің жұмысымды «OQU-ZAMAN» Республикалық педагогикалық журналдың жақын шығарылымында жариялауды сұраймын. Осымен жұмыс Авторлық болып табылатынын және үшінші тұлғалардың авторлық құқықтарын бұзбайтындығын растаймын. Өзім және жұмыс туралы келесі мәліметтерді хабарлаймын:

Автор Аты-жөні (толық)
Лауазымы
Оқу орнының атауы
Жұмыс туралы мәлімет Материалдың тақырыбы

 

Назар аударыңыз! Осы өтінішті жібере отырып, сіз «OQU-ZAMAN» журналындағы барлық жариялау ережелерін қабылдайсыз.Төлем туралы өтінішті, түбіртектін скан/фото және материалдарды «OQU-ZAMAN» ЖУРНАЛДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМҒА» деген тақырыпта белгімен OQU.KZ@MAIL.RU электрондық поштаға жіберу қажет. 

РЕКВИЗИТТЕР

 

  1. Каспий QR