Кәсіптік ағылшын тілі пәні бойынша Жұмыс бағдарламасы

Байгабылова Айгул Болатовна

Тараз теміржол көлік және коммуникация колледжі, ағылшын тілі пәнінің оқытушысы

     Курс мақсаты – қиындығы орташа қоғамдық  – саяси мәтіндерді және

 

мамандығы бойынша әдебиетті сөздікпен оқу, түсіну және аудару,

 

бағдарламада ұсынылған тіл материалының негізінде ауызша сөйлеу

 

дағдысын дамыту, таныс лексикалық, грамматикалық материал негізінде

 

қиын емес көркем әдебиет мәтінін сөздіксіз оқу және түсіну.

 

   Курс міндетті – тілді қатынас құрал ретінде пайдалануда, іскерлік пен

 

дағдыны қалыптастыруды, яғни тілді меңгеріп оқуға және ауызша сөйлеуге

 

үйрету , және білім алушылардың мектепте алған білімдерінің негізінде

 

мамандық бойынша мәтінді аударуға үйрету негіз болып табылатын оқу

 

іскерлігі мен дағдысын дамыту.

 

 

Білімгерлер білу керек  –  өз мамандығы бойынша термин сөздерін білу, тарихын, тәжірибелік грамматика сөз табын , зат есім , көптік жалғау, артикль, етістіктер, шақтар, сұрақтар түрі т.б.

 

Түсінігі болу керек  – Ұлыбританияның тарихын, әдет-ғұрпын, салт-

 

дәстүрін, және мәтінмен жұмыс, сабақ үстінде этика-эстетиканы ұстану

 

керек.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Пәннің технологиялық картасы

 

 

 

Бөлімдердің атаулары

 

Сағат саны

1. Introduction 5
  At the railway station

 

 
  History of Kazakhstan railway

 

 
  Duty of the driver of an electric locomotive

 

 
  Vocabulary dictation

 

 
  Elements of the diesel locomotive  
2. Railway Automation

 

         8
                                    Inductive control system

 

 
  Travelling by train

 

 
  Fail-safe protection system

 

 
                                     Railway switches or points

  

 
  Vocabulary dictation

 

 
  Electric system

 

 
  Lexica-grammatical test  
3. Signaling technology

 

     4
  Basic  principles of railway signaling  
                                    Final lexica-grammatical test       
  Revision  
     
                                         Қортынды 17

 

                        Негізгі әдебиеттер

1 English: Ағылшын тілі (жаратылыстану математика бағыты, 11 класс ) Авторы: Т.Аяпова, З.Әбділдаева, Ж.Тұтбаева.

 

2 Ағылшынша-қазақша сөздік: Авторы: С.Г.Ахметова,

Ж.Б.Тұрсынбаева 2006

 

3 English grammar book: грамматика английского языка,

Автор: Н.Л.Утевская

 

4 120-Topics: сборник разговорных тем по английскому языку Автор: А.П.Миньяр-Белоручева

 

5 Н.А.Бонк, Г.А.Котий, И.А.Лукьянова <Учебник английского языка> Москва 2004

 

6 <<English Grammar in USA>>  Raymond Murphy

 

7 English grammar in Use /any edition/

 

8  Everyday  English

 

9 English Vocabulary in Use

 

 

   

Ғаламтор

 

1. www.oup.com/elt/headway/pre-inermedate    
2. www.oup.com./elt    
3. http:/ / www.cambridge.org

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                    Сыныптан тыс тапсырмалар

 

І . Рефераттар

 1. How did the railway
 2. Traffic lights
 3. Receiving train
 4. Work locomotives
 5. 5. Departure of trains

 

ІІ. Плакаттар

 1. 1. The Present Tense
 2. 2. The Past Tens
 3. 3. The Future Tense
 4. 4. Modal Verbs
 5. 5. Prepositions
 6. 6. Holidays
 7. 7. My future profession

 

ІІІ. Буклеттер