Конспект открытого урока (интегрированного) на казахском и английском языках «Marco Polo»

Распаева Айнур Жумашевна, Козыбаева Зауре Козмагамбетовна

учитель английского языка, учитель казахского языка и литературы ГУ «Заречная школа-лицей» отдела образования акимата Костанайского района

Unit 6: Explorers and inventors School/мектеп :Zarechnaya school-lyceum                             Заречный  мектеп — лицейі
Grade: 3 Сынып:   3 Teachers’ names: Мұғалімның аты-жөні:  Распаева Айнур Жумашевна Козыбаева Зауре Козмагамбетовна  
Theme of the lesson: Сабақтың тақырыбы: Marco Polo Марко Поло
  Осы сабақта қолжеткізілетін оқу мақсаттары 3.1.6.1  Белгілі  бір  арнайы  ақпаратты  түсіну  немесе  жалпы  және  кейбір  арнайы  білім  беру  тақырыптарының  шектеулі  саны  бойынша  презентациялар  жасау. 3.1.6.1 понимать некоторую конкретную информацию или делать выступления по ограниченному кругу общих и некоторых специальных учебных тем; 3.2.3.1 Адамдармен обьектілердің қысқаша, негізгі сипатамасын  беруге, жалпы  және  кейбір  білім  беру   тақырыптарының   шектеулі  сна  бойынша  өткен  тәжіребені  сипттау. 3.2.3.1 дать краткое, базовое описание людей и объектов, начать описывать прошлый опыт по ограниченному кругу общих и некоторых учебных тем; 3.2.5.1 Өздері  білетін  таныс  сөздерді  және  қысқаша  сөз  тіркестерін  айту. 3.2.5.1 произносить вслух знакомые слова и короткие фразы понятным языком; 3.2.7.1  Жұппен, топтық жұмыста  өз  пікірн білдіргенде  қолайлы  сөздерді, сөз  тіркестерін  және  сөйлемдердің  жиынтығын  қамтамасыз етеді. 3.2.7.1 предоставлять ограниченный набор подходящих слов, фраз и предложений, включая высказывание мнений во время коротких парных, групповых работ, а также в работе самого класса.
Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар:    
Слушать короткую  историю и отвечать на  вопросыҚысқаша  мәтінді тыңдау өздері  жауап  бере алады.Читать  короткую  историю и понимать  главную  информацию.Қысқа  мәтінді оқып және  негізгі  мазмұнаң  түсінедіИспользовать  активную  лексику  с  поддержкой.Сөздің лексикалык  мағынасын  түсіне  алады.Оқушылардың көпшілігі:используют  активную  лексику  в  речиСөздің лексикалык  мағынасын  түсіне  алады.Отвечают на вопросы с  минимальной  поддержкой.Мұғалемнің аз  көмегімен  оқушылар өз бетімен сұраққа  жауап  береді. Оқушылардың кейбірі: смогу  задавать  вопросы  и  ответить  на  вопросы  с  основными   словами, фразами  и  короткими  предложениями, используя  наглыдности, делать  большенство  заданий  правильно и  без  поддержки.Мұғалімнің  көмегінсіз  берілген  тапсырмалады негізгі  сөздер мен  үзінділерді,  көрнекліктерді  орынды  пайдалана  алады.  
Бағалау критерийлері активно принимать  участие  в дискуссии, читать  текст, говорить о Марко  Поло, используя  активную  лексику.Марко  Поло  туралы  сөз бен сөз  тіркестерін   жақсы  түсініп, әңгімелеуге  түсе  алады.
Valuelinks Ученики  будут работать в парах, показывая  уважение  и вежливость по отношению друг к другу.   Оқушылар  жұмыс  барысында  жұптасып, бір –бірімен түсінісіп  жұмыс  істей  алады.  Демонстрация  правил  поведения в классе, повторение. Сабақ  барысында  оқушылардың  арасында  жақсы  орта  қалыптастыру.
Пәнаралықбайланыстары Урок  связан  с  историей  и  географией. Тарих және  география.
АКТ қолданудағдылары Сыныпта  презентациямен  қолдану.
Бастапқыбілім Ғарышты  зерттеу 2
Жоспар
Сабақтыңжоспарланғанкезеңдері Сабақтағыжоспарланғаніс-әрекет   Ресурстар
Сабақтыңбасы (5 мин)   Психологиялық жағымды ахуал тудыру: «Жылулық шеңбері» Оқушылар шеңберге тұрып, бір-бірімен амандасады, жылы тілектерін айтады. Үлгі: „Мен саған денсаулық тілеймін“, „Сабақты тек 5-ке оқы“, „Саған сәттілік тілеймін“   Видео арқылы балаларға  сбақтың  тақырыбың  жұмбақтау.   ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ (НА ДВУХ ЯЗЫКАХ) Мақмаспен  таныстыру. Ал бүгінгі сабаққа мақсатарымызбен танысайық. -Мәтінді оқып және  негізгі  мазмұның  түсіну — Қысқаша  мәтінді тыңдау өздері  жауап  беру.                 бейне
Middle 30 minutes                                                   (ДЕЛЕНИЕ НА ГРУППЫ, ПРАВИЛА)Топқа бөлу, ереже — Бәрі топ мүшесі  қатысыға тиіс. — Бір бірін  құрметтеу және көмектесу. — Бір-бірінің  пікірімен санасу -Уақытында  орындау. Түрлі  түсті  қағаздар  арқылы  топтарға  бөлу.   Сөздікпен жұмыс: Explorer, алғашқы  ашушы — первооткрыватель, Жібек – Шелковый, merchant, көпес – купец, emperor – император,халын – дела,went back,ел – страна, оралған – вернулся,өмір – жизнь, prison,түрме – тюрма, prisoner, қамауда отырған  адамға– заключенный, got out,шықты – вышел, үйленеді – женится,өмірден  өтеді- умирает .   (МК,Ұ) Мәтінмен  жұмыс. 1-тапсырма. Марко  Поло алғашқы  сауда  жолын  ашушы. Бұл  сауда  жолы  Ұлы  Жібек  долы  деп  аталады.  Ол  Венецияда  туған. Оның  әкесі  көпес  болған. Он  жеті  жасында  әкесімен  бірге  Қытайға  барады. Олар Қытай  императоры  Кубылай  ханның  халын  білуге  барды. Марко  Полоның  әңгімелері  әртүрлі  елдер  туралы  болғандықтан  императорға  ұнады.        Үйге  оралған  кейін, ол  Қытайдағы  өмірін  туралы айтып   жүреді. 1298  жылы  оны  түрмеге  отырғызады. Түрмеде  отырғанда, ол  өз  әңгімелерін  қасында  қамауда отырған  адамға  айтады. Сол  адам  оның  әңгімелерін  жазып, кітап  шығарады. Оның  атауы  Марко  Поло. 1299  жылы  түрмеден  босап  шығады. Ол  кейін  бай  болып, үйленеді. Оның  3 баласы  болады.  Марко  Поло  1324  жылы  өмірден  өтеді.     (ЗАДАНИЯ ПОСЛЕ ТЕКСТАПИСЬМЕННО) 2- тапсырма. Дұрыс /бұрыс сөйлемдерді  анықтап және бұрыс сөйлемдердің  қателерін дұыстап жаз. І топ. Отметьте верные  и неверные предложения, исправьте неверные предложения: 1) Марко  Поло Италияның алғашқы  ашушы  болған. (Марко  Поло былИтальянским  первооткрывателем).___ 2)МаркоПолоВенецияда  туған.          ___ 3) Оның  әкесі  әнші  болған.                         ___ (Его отец  был  певцом) 4) Он  жеті  жасында  әкесімен  бірге  Жапонияға  барады. 5) 1928 жылы ол  түрмеде  отырғанда, өзінің саяхатың  туралы  қасындағы  адамдарға айтты. (В  1928 г.  он  попал  в тюрьму,где  читал  истории  другим  заключенным о  своем  путешествии.)____ 6) Оның  оқиғалары  кітапқа  жазылды  «Марко Полоның  саяхаттары»деп  аталады. Его истории стали книгой, которая была названа   ІІ топ Расположите картинки по порядку согласно тексту и опишите их. 1 6 2 4 5 3 (ОТВЕТЫ)Марко Поло вместе с отцом отправился в путешествие в Китай.They went to visit the emperor. (Они  отправились  навестить   императора) Императору понравились его рассказы. Марко  Полоның  әңгімелері  императорға  ұнады.Marco went to prison. ( Марко  попал  в тюрьму) Он читал истории о своих путешествиях другому заключенному. Түрмеде  отырғанда, ол  өз  әңгімелерін  қасында  қамауда отырған  адамға  айтады.The stories became the book, “The Travels of Marco Polo.” Истории  стали книгой, «Путешествия  Марко  Поло»   3 топ. Сұрақтарға  жауап беріңдер. Ответьте на вопросы: Мако  Поло кім болған? (Кем  был  Марко  Поло?) Марко Поло  немен  танымал  болған?Әкесімен  қайда  барған? Куда  они  езели  с  отцом? Марко Поло императорға  не  туралы  айтты?Ол  түрмеде не істеді? ( Что он  делал  в тюрьме?) Марко Поло  туралы  кітап қалай аталады?   ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ — Ал балалар өз тапсырмалады  тексеріп шығайық.  (тапсырмаларды тексереді)   Қалай сендер өз жұмыстарыңды  орандадыңдар бағалап шығайық.Давайте оценим работу друг друга, как вы работали в парах.   (ЖЖ)  « 6 қалпақ»  әдісі. ПАРНАЯ РАБОТА. МЕТОД «6 ШЛЯП» Ал қазір  жұппен жұмыс жасаймыз. Сендердің  алдарында әртүрлі  6 қалпақ  жатыр. Бір  қалпақты  таңдаңдар.  Тақтада  тапсырмалар көрсетілген.Aсейчас мы поработаем в парах. Перед вами 6 шляп разного цвета. Выберите свою шляпу. Перед вами на доске задания. “Белая шляпа” — Саяхатшы деген  кім?Кто такой путешественник? — Адамдар қандай көлік  түрлерімен  саяхат жасайды? На каком виде транспорта люди могут путешествовать? — Что должен ты иметь, чтобы пушествовать? -Сахат  жасау үшін сенде  не  болу  керек?   Yellowhat(ЖЕЛТАЯ) — саяхатта  қандай  ерекшіліктер бар??(Какие  преимущества в  путишествиях) — Саяхатшыда қандай  мүмкіндіктер бар.( Какие  возможности  у  путешественника?   Черная шляпа — Какие главные недостатки в путешествиях? — Саяхатағы негізгі  кемшіліктер қандай?   “Red hat”(КРАСНАЯ) Саған  саяхат деген не??(Что  значит  путешествие  для  тебя)Саған саяхатануға  ұнайды ма??( Нравится  ли  тебе  путишествовать?)Ең жақсы саяхаттын  түрі  қандай?? (Какой  лучший  способ  путишествия?)   Зеленая шляпа — Какими чертами характера должен обладать путешественник? — Саяхатшының қылық қандай  болу  керек?   “Blue hat” (ГОЛУБАЯ) Қортындысын  жасау:  саяхатшы  болу қиын ба?? (Сделайте  вывод: сложно ли быть  путешественником?)Саяхаттар  не береді?(Что  дают  путешествия?)                 Interactiveboard   Интерактивтік  тақтамен  жұмыс   Работа с интерактивной доской.                                   Interactiveboard Handouts Интерактивтік  тақтамен  жұмыс   Работа с интерактивной доской.                                               Карточкалар                                                                                                                               Слайд                 6 қалпақ
End 5mins Рефлексия  және  кері  байланыс .«Бағдаршам»                 — Жеңіл болды                   — Ойландырды                   — Қиын болды Өз аттарын  стикерге  жазып  бағдаршамға жапстырады. (рефлексиянафлипчартах)               Стикерлер
Additional information
Differentiation – how do you plan to give more support? How do you plan to challenge the more able learners? Assessment – how are you planning to check learners’ learning?
Support for weaker students: working in pairs/groups, phrases Challenges for moreable students: Encouraged to do more writing; assist weaker students. Pair work, Whole group work Monitoring FA Feedback on the work
Reflection Were the lesson objectives/learning objectives realistic? Did all learners achieve the LO? If not, why? Did my planned differentiation work well? Did I stick to timings? What changes did I make from my plan and why?  
 
Summary evaluation What two things went really well (consider both teaching and learning)? 1: 2: What two things would have improved the lesson (consider both teaching and learning)? 1: 2: What have I learned from this lesson about the class orachievements/difficulties of individuals that will inform my next lesson?