Бастауыш сынып мұғалімінің «Өз білімін жетілдіру» бойынша жұмыс жоспары

Саримова Алия Ахметжановна бастауыш сынып мұғалімі

Қызылтаң жалпы білім беретін орта мектебі, Качир ауданы, Павлодар облысы

2015-2016 оқу жылы

 

 

Мұғалімнің төлқұжаты

 

Аты-жөні: Саримова Алия Ахметжанқызы

 

Туған күні, айы, жылы: 01.01.1968 ж.

Қызметі: бастауыш сынып мұғалімі, әдістемелік бірлестік жетекшісі.

 

Білімі: Жоғары

 

Санаты: жоғары

 

Қандай оқу орнын бітірді: Павлодар педагогикалық   институты.

 

Бітірген жылы: 2005жылы.

 

Диплом бойынша мамандығы: бастауыш сыныптар мұғалімі.

 

Педагогикалық еңбек өтілі: 28 жыл.

 

Осы мектепте қай жылдан бастап: 1987 жылдан.

 

Мекен –жайы, телефоны: Павлодар облысы, Қашыр ауданы,

Қызылтаң ауылы , 23-0-97

 

Жетекшілік ететін сыныбы: 4-сынып

 

Өз білімін жетілдіру жұмысы бойынша тіркеу беті:

 

Оқу жылы Атқарылған жұмыстар материалдарымен

 

2014 -2015

Теориялық дайындық

Оқыған,қолданған әдебиеттер тізімі

Ашық сабақтарға қатысуының фотосы және талдауларымен

 

2015-2016

Практикаға енгізу

Өз білімін жетілдіру жоспары бойынша жасаған өз сабақтарының жоспары

 

2016-2017

Тәжірибемен алмасу

Өз білімін жетілдіру бойынша жинақталған тәжірибе жұмысының практикалық болжам жобаның құрылуы және ғылыми зерттеу жұмыстары

Ашық сабақтарға қатысуының фотосы және талдауларымен

Өз білімін жетілдіру жоспары бойынша көрсеткен өз ашық сабақтарының жоспары

 

2017-2018

Тәжірибе тарату

Өз білімін жетілдіру бойынша мектептің әдістемелік бірлестігінде, аудандық ӘБ, облыстық ӘБ жасаған баяндаманың тақырыбы.

Білім жетілдіру курсында болуы.

Өз білімін жетілдіру бойынша баспа бетіне жариялануы және рецензияланған баспа жұмыстары

2018-2019

Қорытынды

Тәжірибені аудан, облыс көлеміне тарату.

Әдістемелік құралдар шығару.

Даму бағдарламасының жасалуы.

 

Жалпы мектеп тақырыбы: «Жаңа педагогикалық технологияларды пайдалана отырып, қабілетті шығармашыл, білімді жєне құзіретті тұлғаны дамыту».

Жеке білім көтеру тақырыбым: «Топтық жұмыс арқылы оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыру»

Мақсатым: оқушыларды сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.

Міндетім:

-жеті модульді сабақта тиімді пайдалану;

– ойлау қабілеттерін дамыту;

– функционалдық сауаттылығын дамыту;

-топпен жұмыс жасауға дағдыландыру;

-формативті бағалаудың түрі арқылы бір-бірін әділ бағалауға үйрету.

Күтілетін нәтиже:

– жеті модуль идеясы арқылы сабағымда әдіс-тәсілдер қолданып дамыта аламын;

– оқушыларымның бойына өзгеріс енгізетін идеялардың тиімді жақтарын пайдаланамын.

– мұғалім мен оқушы арасында қарым-қатынас нығаяды;

– өз ойларын нақты жеткізеді;

– сабаққа қызығушылығы артады;

– өзін-өзі жұпта, топта бағалайды; сенімділіктері артады;

– кері байланыс орнайды, өз-өзін реттеу жүреді.

Келесі қадам:

– тәжірибемде жеті модуль идеяларын тиімді әдіс – тәсілдер арқылы дамытамын;

– тәжірибе алмасу үшін, желіде әріптестеріммен байланыста боламын;

– зерттеуге алынған тақырыпты әдістемелік бірлестікке енгізіп, жұмыс жасау арқылы жеті модуль идеясын

дамытамын;

– сыныпта көшбасшы мұғалім өзім ғана болуы емес, оқушылар болуын қадағалаймын.

 

Тақырыппен жұмыстың басталуы:_2014-2015 оқу жылының жылы қаңтар айынан.

 

 

 

 

 

Білім жетілдіру курсы (қашан, қайда?)

 

 

2011жылдың 18.05.   облыстық семинар. Бастауыш мектепте әдістемелік бірлестік жұмысын ұйымдастыру.

 

 

 

№ 0017193   2014жыл ІІІ деңгей «ӨРЛЕУ БАҰО» АҚ филиалы Павлодар қаласы «Қазастан Республикасы білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық қызметкерлері біліктілігін арттыратын республикалық институты» курстық біліктіліктен өз білімін жетілдірдім.

 

 

 

№0102535             12.05-16.05.

2015жыл           «ӨРЛЕУ БАҰО»

«Pirls ,Pisa халықаралық зерттеулеріне сәйкес мәтінді оқу мен түсіну бойынша оқушылардың функционалдық оқу сауаттылығын дамыту» біліктілікті арттыру курсын да білімін жетілдірдім.

 

 

 

 

 

Кезең мерзімі Кезең тақырыбы Кезеңнің мақсаты Кезеңнің міндеттері Міндеттерді орындайтын іс-шаралар Нәтиже
1. Теориялық дайындық

2014-2015 оқу жылы

 

 

 

 

 

 

 

 

Жеті модуль идеясын сабағыма біртіңдеп енгізу.

 

 

Сынып оқушыларымен топ ережесін құрып алу.

 

Оқушылармен топқа бөлінудің тәсілдерін ұйымдастыру.

Оқушылардың арасынан көшбасшы және артта қалған оқушыны анықтай тын сауалнама алу және диагностикалау.

 

Оқушылар және олардың ата-аналарымен әңгімелесу.

Топтық жұмыста ынтымақтасты қалыптастыру.

 

 

 

Жекелей, жұппен жұ мыс жасауға үйрету.

 

Өз бетімен бі лім алатын, бірін-бірі бақылайтын топ қалыптас тыру.

 

Оқушыларды топқа бөле отыра тиімді әдістерді пайдалану.

Жекелей, жұппен орындай тын тапсырмалар арқылы білімдерін анықтау.

 

Әрбір оқушыға,   мінездеме беру.

 

 

 

 

 

Сабақта   теориялық- практикалық білім дерін жетілдіру.

 

 

 

Ата-анамен үнемі   тығыз қарым-қатынас жасау.

 

Мектепішілік мерекелерге қатысу.

Топтарға жақын болады;

 

 

 

Топ ережесін бұзбайды;

 

 

 

 

 

Диагностика

материалдары;

7 модуль әдіс-тәсілдері;

 

 

Ата-аналар   комитетінің   жұ мысы.

Алтын күз, Тәуелсіздік мерекесі, жаңа жыл, аналар мере кесі, наурыз т.б.

2. Практикаға

енгізу

2015-2016

оқу жылы

 

 

 

Жеті модуль идеясын сабағымда пайдалану.

 

 

 

 

 

 

Топтық жұмыста оқушы лар бір ортақ шешімге келіп, сыныптастарының пікірі мен үнемі санасып отыруды қалыптастыру.

 

 

 

 

 

 

Ашық сабақтар өткізу.

 

Кәсіби біліктілікті көтеру.

Оқушыларға талқылау арқы лы өз ойларын айтқызуда топ тық жұмыстың қарқынды өсуі не жетелеу. Әр пәнге жекелеген страте гиялар мен әдіс-тәсілдерді пайдалану.

 

 

Оқушыларың білім сапа сын көтеру Талантты және дарын ды балалар ды оқыту барысында дамыту.

Пәндерге жекелеген әдіс-тәсілдерді қолдану арқы лы оқушылардың білім, біліктілігін арттыру.

 

 

 

Оқушыларды топпен жұмыс жасату арқылы пәнге деген қызығушы лықтарын арттыру.

Мұғалімдердің өзара тәжірибе алмасуы.

 

 

 

 

Пән апталықтарын, ашық сабақтарды, сы ныптан тыс іс-шара ларды өткізу.

Ғылыми жоба жұмысын ұйым дастыру.

Оқушылар топта жұмыс жасау жетіс тіктерін сабақта көрсету алады;

 

 

 

Пәнге деген қызы ғушылықтары артады;

«Оқушы-оқушы, педагог-оқушы, педагог-педагог» қатынасы жоғарылайды.

 

 

Пән апталықтары;

 

Ашық сабақтар;

Тренинг жиналыстар

3. Тәжірибемен алмасу

2016-2017 оқу жылы

Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.

 

 

 

 

 

Интернет желісінен, сертификат талған мұғалімдердің желілік қоғамдастық байланыста болып, тәжірибе алмасу.

 

 

 

 

Оқу үдерісін жетілдіру.

Сыни тұрғы дан ойланатын оқушыларды ынталандыру үшін әдіс-тәсіл дер қолану.

 

Бағдарламаны оқу, әріптес термен әңгіме лесу арқылы өз тәжірибем ді жетілдіру.

 

 

 

Материалдар мен дереккөздерді таңдау.

Сыни тұрғыдан

ойланатын оқушыларды

үйрету.

 

 

Бағдарлама,  интернет же лісі, әріптес тер, оқушы лармен қарым-қатынаста болу.

 

Қажетті ресурстар пайдалану.

 

Жеке сабақтар.

 

 

 

 

 

Өзгеріс енгізетін тапсырмалар мен іс-шаралар.

Оқыту мен оқуда ақпараттық коммуни кациялық технология мен жұмыс.

 

 

Оқушыларды облыстық, республикалық білім марафондарына қатыстыру.

Сыни тұрғыдан ойлай алады;

 

 

 

 

 

Барлық пәндер бойынша   оқу шылар жаңа әдіс тәсілдермен жұмыс жасай алады.

 

 

Оқушылардың оқу үдерісіне қы зығушылықтары артады;

Оқушылардың облыстық, республикалық білім мара фондарының нәтижесі

4. Тәжірибе

тарату

 

2017-2018   оқу жылы

Өз білімін жетілдіру бойынша мектептің әдістемелік бірлестігінде, аудандық ӘБ, облыстық ӘБ   жасаған баяндаманың тақырыбы.

 

 

 

 

Білім жетілдіру курсында болуы.

Өз білімін жетілдіру бойынша баспа бетіне жариялануы және рецензияланған баспа жұмыстары.

Сыныпта оқыту және оқу тәжірибесін жетілдіру. -жеті модульді сабақта тиімді пайдалану;

ойлау қабілет терін дамыту;

функционалдық сауат тылығын дамыту;

-топпен жұмыс жасауды дағды ландыру;

-формативті бағалаудың түрі арқылы бір-бірін әділ бағалауға үйрету.

Ашық сабақтар ;

Аудандық ӘБ топтық жұмыстың түрлері;

 

Баяндама;

 

Мақала;

 

Интернет желісі;

 

оқушы және ата –аналарға арналған сауалнамалар.

 

 

 

 

 

Формативті бағалау түрлері.

Қалай оқу керектігін үйрету тәсілін қолдана алады;

 

Топпен жұмыс жасай алады;

 

Бағалау түрлерін біледі;

 

Өз ойларын ашық айтып, дәлелдейді;

 

Функционалдық сауаттылығын өмірде қолдана алады.

5. Қорытынды

Бағалау

2018-2019

Атқарылған жұмыстар нәтижесі бойынша оқушыларды бағалау.

/Кері байланыстың дұрыс орнауы , жүзеге асыру/.

Жеткен нәти желер бойынша өзара бағалауды және өзін-өзі бағалауды жү зеге асыру Іс-тәжірибе бойынша өзгеріс қалай енгізгені жайлы рефлек сиялық есеп жасау .

 

 

Топтық жұмыс арқылы оқушы лардың таным дық қызығу шылығын артқанын бағалау

Тәжірибені аудан, облыс көлеміне тарату мақсатында ашық   сабақтар, семинарлар өткізу және интернет желісі, баспа беттеріне жариялау.

 

 

Топпен жұмыс түрлері.

жеті модуль идеясы арқылы сабағымда әдіс-тәсілдер қолданып дамыта аламын; оқушыларымның бойына өзгеріс енгізетін идеялардың тиімді жақтарын пайдаланамын.

мұғалім мен оқушы арасында қарым-қатынас нығаяды;

өз ойларын нақты жеткізеді;

сабаққа қызығушылығы артады;

өзін-өзі жұпта, топта бағалайды; сенімділіктері артады;

кері байланыс орнайды, өз-өзін реттеу жүреді.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.