“ҚАЗІРГІ ДҮНИЕ ГЕОГРАФИЯСЫ” ПӘНІНЕН ПРАКТИКУМ

Сергеева Айгул Максатовна  

 география ғылымдарының  кандидаты Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, Ақтөбе қаласы

Leave a Reply

Your email address will not be published.