«BILIM – TEŃIZ» электрондық журнал


«BILIM – TEŃIZ» журналына жариялау ережесі

«BILIM – TEŃIZ» Республикалық әдістемелік, педагогикалық журналы ISSN (ЮНЕСКО, Париж қ., Франция) сериялық басылымдарды тіркеудің Халықаралық орталығында тіркелген және оған ISSN 2663-8827 халықаралық нөмірі берілді

ӘОК: 37

Осы ереже материалдарды «BILIM – TEŃIZ» журналда жариялау тәртібін анықтайды (келесі Журнал).

I. Материалдар орыс немесе қазақ тілдерінде қабылданады.

II. Қабылданатын жұмыстар: сабақ конспектілері, кез келген пән бойынша сабақ әзірлемелері, сыныптан тыс іс-шаралар әзірлемелері, авторлық бағдарламалар, әдістемелік құралдар, сыныптан тыс іс-шаралар сценарийлері, оқу-әдістемелік әзірлемелер, тәрбие сағаттары, сынып сағаттары, педагогикалық мақалалар. 

III. Материалдар Microsoft Office Word мәтіндік редакторда терілуі тиіс.

IV. Материалды рәсімдеу кезінде Times New Roman қаріпті қолдану қажет, 12 кегль, мәтін түсі қара, интервал  (бір аралық), өрістері (жоғарғы және төменгі өрісі – 1,5 см, сол жағы – 2 см, оң жағы – 1 см). Материалдың максималды көлемі А4 форматындағы 10 парақтан аспауы тиіс. 

V. Графикалық объектілердің (фотосуреттер, суреттер, схемалар, диаграммалар, кестелер, графиктер және т. б.) саны 5 данадан аспауы тиіс.  

VI. Авторлық құқық– Журналдағы жарияланым авторлық сыйақысыз жүзеге асырылады.

– Автор журналға материалды кез келген нысанда және заңға қайшы келмейтін кез келген тәсілмен, соның ішінде Интернет желісіне материалды орналастыру құқығын қоса, бірақ шектелмей пайдалануға ерекше құқық береді.

– Журнал материалды пайдалану кезінде автордың атын көрсетуге міндеттенеді .

– Автор материалға Барлық құқықтар оған жеке немесе өтініште көрсетілген тең авторлармен бірге тиесілі екеніне кепілдік береді. 

VII. Жариялау туралы куәлік

– Материалдарды қабылдағаннан кейін авторға материалды журналдың тиісті шығарылымына енгізу фактісін растайтын анықтама беріледі.

VIII. Басылым құны және журналдың авторлық данасы

– Жариялау құны  – 3000 тенге.

– Бір білім беру мекемесінен 5 және одан аса көп адам қатысқан болса, жариялау құны – 2500 тг.  әр адамнан болады.

– Журнал шыққаннан кейін автордың электрондық поштасына журнал шыққан айдан кейінгі айдың 10-нан кешіктірмей журналдың электрондық 1 данасы жіберіледі.

1 қосымша

Материалды «BILIM – TEŃIZ» журналда жариялауға өтініш

Менің жұмысымды «BILIM – TEŃIZ» журналдың жақын шығарылымында жариялауды сұраймын. Осымен жұмыс Авторлық болып табылатынын және үшінші тұлғалардың авторлық құқықтарын бұзбайтындығын растаймын. Өзім және жұмыс туралы келесі мәліметтерді хабарлаймын:

Автор Аты-жөні (толық)
Лауазымы
Оқу орнының атауы
Тең автор

(болған кезде)

Аты-жөні (толық)
Лауазымы
Оқу орнының атауы
Жұмыс туралы мәлімет Материалдың тақырыбы
Байланыс ақпараты

 

Email
Телефон

 

Назар аударыңыз! Осы өтінішті жібере отырып, сіз «BILIM – TEŃIZ» журналындағы барлық жариялау ережелерін қабылдайсыз.Төлем туралы өтінішті, түбіртектін скан/фото және материалдарды «ЖУРНАЛ «BILIM – TEŃIZ»  деген тақырыпта белгімен OQU.KZ@MAIL.RU электрондық поштаға жіберу қажет.