РЕЦЕНЗИЯЛАУ

«OQU-ZAMAN.KZ» қосалқы білімді сайттан пікір алу шарттары Рецензия әдістемелік құралдарға, оқу/авторлық бағдарламаларға, сабақтардың әдістемелік әзірлемелеріне, педагогикалық жобаларға, педагогикалық мақалаларға, жалпы

Read more